מי קיצץ לי את הכנפיים ?
 
כמעט כולם יודעים ש'עצם הזנב' היא שריד לזנב, הקיים בעוברים אנושיים בשבועות הראשונים לקיומם ברחם.
אבל מה לגבי 'עצם השכם' שמהווה חלק מחגורת הכתף, האם גם היא מהווה שריד כלשהוא לאיבר שהיה לנו ונעלם ??
אז אמנם אין לכך הוכחות פיזיות אבל באופן סימבולי עצם הכתף היא האב הקדמון של "הכנפיים הקטנות" שלנו.
להמשך קריאה הקליקו
(לינק למאמר המלא – לעמוד מאמר שיושב בבלוג).
מי קיצץ לי את הכנפיים ?
 
כמעט כולם יודעים ש'עצם הזנב' היא שריד לזנב, הקיים בעוברים אנושיים בשבועות הראשונים לקיומם ברחם.
אבל מה לגבי 'עצם השכם' שמהווה חלק מחגורת הכתף, האם גם היא מהווה שריד כלשהוא לאיבר שהיה לנו ונעלם ??
אז אמנם אין לכך הוכחות פיזיות אבל באופן סימבולי עצם הכתף היא האב הקדמון של "הכנפיים הקטנות" שלנו.
להמשך קריאה הקליקו
(לינק למאמר המלא – לעמוד מאמר שיושב בבלוג).
מי קיצץ לי את הכנפיים ?
 
כמעט כולם יודעים ש'עצם הזנב' היא שריד לזנב, הקיים בעוברים אנושיים בשבועות הראשונים לקיומם ברחם.
אבל מה לגבי 'עצם השכם' שמהווה חלק מחגורת הכתף, האם גם היא מהווה שריד כלשהוא לאיבר שהיה לנו ונעלם ??
אז אמנם אין לכך הוכחות פיזיות אבל באופן סימבולי עצם הכתף היא האב הקדמון של "הכנפיים הקטנות" שלנו.
להמשך קריאה הקליקו
(לינק למאמר המלא – לעמוד מאמר שיושב בבלוג).
מי קיצץ לי את הכנפיים ?
 
כמעט כולם יודעים ש'עצם הזנב' היא שריד לזנב, הקיים בעוברים אנושיים בשבועות הראשונים לקיומם ברחם.
אבל מה לגבי 'עצם השכם' שמהווה חלק מחגורת הכתף, האם גם היא מהווה שריד כלשהוא לאיבר שהיה לנו ונעלם ??
אז אמנם אין לכך הוכחות פיזיות אבל באופן סימבולי עצם הכתף היא האב הקדמון של "הכנפיים הקטנות" שלנו.
להמשך קריאה הקליקו
(לינק למאמר המלא – לעמוד מאמר שיושב בבלוג).
מי קיצץ לי את הכנפיים ?
 
כמעט כולם יודעים ש'עצם הזנב' היא שריד לזנב, הקיים בעוברים אנושיים בשבועות הראשונים לקיומם ברחם.
אבל מה לגבי 'עצם השכם' שמהווה חלק מחגורת הכתף, האם גם היא מהווה שריד כלשהוא לאיבר שהיה לנו ונעלם ??
אז אמנם אין לכך הוכחות פיזיות אבל באופן סימבולי עצם הכתף היא האב הקדמון של "הכנפיים הקטנות" שלנו.
להמשך קריאה הקליקו
(לינק למאמר המלא – לעמוד מאמר שיושב בבלוג).
מי קיצץ לי את הכנפיים ?
 
כמעט כולם יודעים ש'עצם הזנב' היא שריד לזנב, הקיים בעוברים אנושיים בשבועות הראשונים לקיומם ברחם.
אבל מה לגבי 'עצם השכם' שמהווה חלק מחגורת הכתף, האם גם היא מהווה שריד כלשהוא לאיבר שהיה לנו ונעלם ??
אז אמנם אין לכך הוכחות פיזיות אבל באופן סימבולי עצם הכתף היא האב הקדמון של "הכנפיים הקטנות" שלנו.
להמשך קריאה הקליקו
(לינק למאמר המלא – לעמוד מאמר שיושב בבלוג).
מי קיצץ לי את הכנפיים ?
 
כמעט כולם יודעים ש'עצם הזנב' היא שריד לזנב, הקיים בעוברים אנושיים בשבועות הראשונים לקיומם ברחם.
אבל מה לגבי 'עצם השכם' שמהווה חלק מחגורת הכתף, האם גם היא מהווה שריד כלשהוא לאיבר שהיה לנו ונעלם ??
אז אמנם אין לכך הוכחות פיזיות אבל באופן סימבולי עצם הכתף היא האב הקדמון של "הכנפיים הקטנות" שלנו.
להמשך קריאה הקליקו
(לינק למאמר המלא – לעמוד מאמר שיושב בבלוג).
מי קיצץ לי את הכנפיים ?
 
כמעט כולם יודעים ש'עצם הזנב' היא שריד לזנב, הקיים בעוברים אנושיים בשבועות הראשונים לקיומם ברחם.
אבל מה לגבי 'עצם השכם' שמהווה חלק מחגורת הכתף, האם גם היא מהווה שריד כלשהוא לאיבר שהיה לנו ונעלם ??
אז אמנם אין לכך הוכחות פיזיות אבל באופן סימבולי עצם הכתף היא האב הקדמון של "הכנפיים הקטנות" שלנו.
להמשך קריאה הקליקו
(לינק למאמר המלא – לעמוד מאמר שיושב בבלוג).
מי קיצץ לי את הכנפיים ?
 
כמעט כולם יודעים ש'עצם הזנב' היא שריד לזנב, הקיים בעוברים אנושיים בשבועות הראשונים לקיומם ברחם.
אבל מה לגבי 'עצם השכם' שמהווה חלק מחגורת הכתף, האם גם היא מהווה שריד כלשהוא לאיבר שהיה לנו ונעלם ??
אז אמנם אין לכך הוכחות פיזיות אבל באופן סימבולי עצם הכתף היא האב הקדמון של "הכנפיים הקטנות" שלנו.
להמשך קריאה הקליקו
(לינק למאמר המלא – לעמוד מאמר שיושב בבלוג).
מי קיצץ לי את הכנפיים ?
 
כמעט כולם יודעים ש'עצם הזנב' היא שריד לזנב, הקיים בעוברים אנושיים בשבועות הראשונים לקיומם ברחם.
אבל מה לגבי 'עצם השכם' שמהווה חלק מחגורת הכתף, האם גם היא מהווה שריד כלשהוא לאיבר שהיה לנו ונעלם ??
אז אמנם אין לכך הוכחות פיזיות אבל באופן סימבולי עצם הכתף היא האב הקדמון של "הכנפיים הקטנות" שלנו.
להמשך קריאה הקליקו
(לינק למאמר המלא – לעמוד מאמר שיושב בבלוג).